Goldman Sachs blaast het model van de zakenbank nieuw leven in

Als door de paniek van 2008 het bedrijfsmodel van de typische zakenbank op Wall Street is gesneuveld, is iemand vergeten dat aan Goldman Sachs te vertellen. De kredietcrisis heeft een einde gemaakt aan het bestaan van Bear Stearns en Lehman Brothers, en aan de onafhankelijkheid van Merrill Lynch. Goldman Sachs, de laatste Amerikaanse zakenbank die een beursnotering kreeg, heeft zich van zijn verlies in het vierde kwartaal hersteld en in de eerste drie maanden van dit jaar 1,8 miljard dollar verdiend – meer dan het dubbele van wat analisten hadden verwacht.

En dat ondanks de slechte cijfers bij sommige toonaangevende bedrijfsonderdelen: de prestatievergoedingen voor hedgefondsen waren vrijwel non-existent, de divisie voor principal investments (langetermijnbeleggingen in een reeks van objecten) leed een nettoverlies van 1,4 miljard dollar, en de ingezakte markten voor aandelen, fusies en overnames hebben de zakenbankvergoedingen en de inkomsten uit prime brokerage (financiële dienstverlening aan grote zakelijke klanten) getroffen.

In feite is het lastig om niet stomverbaasd te zijn over de winst van Goldman Sachs en te concluderen dat de firma, die samen met concurrent Morgan Stanley dekking zocht door de status van ‘gewone’ bank aan te vragen, probeert te bewijzen dat het zakenbankmodel dat zij achter zich leek te hebben gelaten nog steeds springlevend is. Zo hebben de handelsactiviteiten voor eigen rekening de beste resultaten opgeleverd. En in de tweede plaats heeft Goldman, in een gebaar dat het Amerikaanse Congres enigszins schoffeert, meer inkomsten dan vorig jaar gereserveerd voor de werknemerssalarissen, als percentage van de omzet, maar ook in absolute zin.

Het management van Goldman Sachs lijkt ook een halt te hebben toegeroepen aan het inkrimpen van de balans van het concern. De bezittingen zijn sinds het laatste kwartaal weliswaar slechts met 5 procent gestegen naar 925 miljard dollar, maar dat is in sterk contrast met het afbouwen van schuldposities dat de financiële sector al een jaar of langer parten speelt.

Dit is een slagvaardige tactiek voor een firma die het ministerie van Financiën ervan hoopt te overtuigen haar toe te staan de 10 miljard dollar aan belastinggeld terug te betalen die haar vorig jaar herfst werd opgedrongen. Maar Goldman Sachs lijkt over de juiste cijfers te beschikken om dit verzoek kracht bij te zetten en de aandeelhouders over te halen de portemonnee te trekken voor de aandelenemissie van 5 miljard dollar. Als Goldman Sachs maatgevend is, is Wall Street zeker nog niet dood.

Antony Currie