Vanachter de knotwilgen

In het stuk `Vanachter de knotwilgen schoten kanonnen` las ik dat, als gevolg van de ontwikkeling van het luchtwapen, de stelling van Amsterdam nooit gebruikt is en dat het nooit zover is gekomen om de landerijen rondom de forten onder water te zetten. Welnu, ik woonde in de Beemster op een boerderij die direct na 10 mei 1940 bij het uitbreken van de oorlog door de Nederlandse defensie onder water werd gezet. Direct na de capitulatie op 15 mei werd het gebied weer drooggemalen. Dat neemt niet weg dat gezaaide gewassen verloren gingen. Dat was de eerste keer. De tweede keer waren het de Duitsers die in februari 1944 het hele gebied van de stelling benoorden Amsterdam onder water zetten. Dat duurde tot de bevrijding mei 1945 dus 14 maanden. Dat was erger: alle bomen in het gebied waren dood.