Pasen?

Dat Pasen een christelijk feest is, weet 45 procent van de Nederlanders niet, blijkt uit onderzoek onder 12.000 geënquêteerden van bureau

NAWplus. 15 procent weet dat op Goede Vrijdag het sterven van Jezus wordt herdacht, 13 procent denkt bij Pasen aan chocolade-eieren.

Waar komt het woord 'Pasen' vandaan? Lees het via nrcnext.nl/links