nrc.nl/jakarta

Onze correspondent vertelt over haar bezoek aan een vuilnisbelt. Ze bezocht een bedrijf dat handelt in CO2-rechten. ‘Het bedrijf verkoopt lucht die níét geproduceerd is.’