Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Eerste Kamer: slimme meter vrijwillig

De slimme energiemeter wordt niet verplicht. Dat is voorlopig de conclusie van het debat erover in de Eerste Kamer. De Senaat heeft minister Van der Hoeven vanmiddag teruggestuurd naar de tekentafel. Zij heeft beloofd een aanvullend wetsontwerp te maken waarin burgers niet langer verplicht zijn een ‘slimme energiemeter’ in hun huis toe te laten op straffe van een fikse boete of gevangenisstraf.

Een meerderheid in de Eerste Kamer was vanmiddag niet overtuigd van de bezuinigingen die de landelijke ‘uitrol’ van de slimme meter. De minister heeft daar steeds mee geschermd, maar kon de opbrengst niet aannemelijk maken. In de Senaat wogen ook de privacy-bezwaren tegen het plan zwaar. De draadloos permanent door te seinen gebruikscijfers kunnen makkelijk gehackt worden. Inbrekers stemmen voor.

Zo’n wetgevende hersteloperatie als Van der Hoeven nu heeft toegezegd heet een novelle. De Eerste Kamer heeft niet het recht per amendement wijzigingen in wetsontwerpen voor te stellen. Als de Tweede Kamer akkoord gaat met het wetsontwerp zónder dwangmaatregel, dan gaat het opnieuw naar de Eerste Kamer. Vanmiddag ging in de Senaat alleen het CDA akkoord met het wetsontwerp, dat vorig jaar juli met ruime meerderheid werd aangenomen.