Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Politiek

Hoe tellen we zes miljoen slachtoffers?

De jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog werd onlangs weer ontkend.

Hoe ís de onvoorstelbare vernietiging eigenlijk historisch gereconstrueerd?

Identiteitsfoto uit Auschwitz gemaakt door de Poolse politieke gevangene Wilhelm Brasse die meer dan 40.000 foto’s moest maken. (1940) Foto AP ** ADVANCE FOR SUNDAY MARCH 5 ** FILE ** This is a prisoner identity photo provided by the Auschwitz Museum, taken by Wilhelm Brasse while working in the photography department at Auschwitz, the Nazi-run death camp where some 1.5 million people, most of them Jewish, died during World War II. The Nazis sent Brasse to the camp as a Polish political prisoner in 1940, where he estimates that he took some 40,000 to 50,000 such identity pictures for the Nazis. (AP Photo/Auschwitz Museum)
Identiteitsfoto uit Auschwitz gemaakt door de Poolse politieke gevangene Wilhelm Brasse die meer dan 40.000 foto’s moest maken. (1940) Foto AP ** ADVANCE FOR SUNDAY MARCH 5 ** FILE ** This is a prisoner identity photo provided by the Auschwitz Museum, taken by Wilhelm Brasse while working in the photography department at Auschwitz, the Nazi-run death camp where some 1.5 million people, most of them Jewish, died during World War II. The Nazis sent Brasse to the camp as a Polish political prisoner in 1940, where he estimates that he took some 40,000 to 50,000 such identity pictures for the Nazis. (AP Photo/Auschwitz Museum) AP;AUSCHWITZ MUSEUM

Dit artikel is een beetje taboe. Wie het onderwerp ontkent of bagatelliseert, riskeert vervolging. En doe je dat als publiek figuur, dan kom je in de krant.

De gaskamers van de nazi’s zijn „een detail” van de geschiedenis, zei leider Jean-Marie Le Pen van het Franse Front National vorige week nog in het Europees Parlement. In februari kreeg Horst Mahler, medeoprichter van de Rote Armee Fraktion, in Duitsland zes jaar cel voor Holocaustontkenning. De Britse bisschop Richard Williamson zei in januari op de Zweedse tv dat hooguit 200.000 tot 300.000 joden zijn omgekomen. Er is „enorm veel bewijs” dat er geen gaskamers waren, zei Williamson – om later excuses aan te bieden.

De jodenmoord in de Tweede Wereldoorlog is een vaststaand gegeven. Zo vast, dat je bijna zeventig jaar na dato eigenlijk niet stilstaat bij de historische reconstructie. Hoe wéten we dat zes miljoen joden zijn omgekomen? Hoe is het precedentloze en onvoorstelbare in kaart gebracht?

„De hoofddaders, Hitler en Himmler, hebben helaas zelfmoord gepleegd voordat ze konden worden verhoord”, schetst Johannes Houwink ten Cate, hoogleraar Holocaust- en genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam. „De slachtoffers zelf konden het niet meer navertellen. En van de vernietigingskampen Sobibor, Treblinka en Belzec waren de sporen eind 1943 al geheel uitgewist.”

Waar Belzec stond, werden dennen geplant. In Treblinka werd een huis gebouwd en een pachter uit Oekraïne aangesteld die daar zogenaamd al jaren boerde. Ook Sobibor werd met de grond gelijkgemaakt, en zelfs die grond is later omgewoeld door Poolse schatzoekers met metaaldetectors, zegt Houwink ten Cate: „Het enige wat daar nog is zoals toen, zijn de sterren aan de hemel.” Over het vele bewijsmateriaal dat er wél is, zijn bibliotheken vol geschreven. Dit artikel beperkt zich tot de goedgevulde boekenkast van Houwink ten Cate.

De Holocaust wordt wel gezien als een ‘alomvattende, in zichzelf besloten en ondoorgrondelijke gebeurtenis’, schrijft Raul Hilberg in het driedelige standaardwerk De vernietiging van de Europese Joden. In werkelijkheid voltrok de Endlösung zich stapje voor stapje als een buitengewoon proces binnen het gewone bureaucratische apparaat. De Duitse spoorwegen declareerden iedere kilometer per gedeporteerde bij de Sicherheitspolizei, voor de aanleg van Auschwitz werd keurig grond onteigend. Zoals Hilberg schrijft: ‘Wat wij een bron of document noemen, was ooit een bevel, brief of rapport.’

Een deel van de overheids- en bedrijfsdocumentatie is aan het eind van de oorlog vernietigd, zowel door de Duitsers als door geallieerde bombardementen. Maar er bleef genoeg over. De Amerikanen legden de hand op archieven van ministeries, het leger, de nazipartij, banken en industrie. Archivarissen berekenden dat alle mappen meer dan twaalf kilometer plankruimte in beslag namen.

In tegenstelling tot wat vaker wordt beweerd, kun je eenvoudig stellen op basis van onderzoek: in de gaskamers zijn niet zes miljoen joden omgekomen. Ten eerste is zes miljoen slachtoffers waarschijnlijk aan de hoge kant. Dat getal is voor het eerst opgetekend op 26 november 1945 door Wilhelm Höttl, oud-Sturmbannführer bij de staatsinlichtingendienst. Höttl baseerde zich op een gesprek in Boedapest in 1944 met niemand minder dan Adolf Eichmann, die als expert voor joodse aangelegenheden direct onder SS-leider Heinrich Himmler werkte.

Kort voor de val van Berlijn in 1945 zou Eichmann echter tegen zijn mannen hebben gezegd dat hij ‘lachend in zijn graf’ zou springen, omdat er vijf miljoen joodse doden waren. Hij herhaalde dit lagere aantal in 1961 bij zijn proces in Jeruzalem. „Alsof het voor de strafmaat iets uitmaakte”, zegt Houwink ten Cate. Eichmann werd opgehangen.

De meeste tellingen schommelen nog altijd tussen de vijf en zes miljoen. Storende factoren bij het optellen van burgers en het aftrekken van doden, zijn ontbrekende bevolkingscijfers en naoorlogse grenswijzigingen. In Nederland meldden zich in 1941 op last van de bezetter 140.000 joden en 20.000 Mischlinge (mensen die gedeeltelijk joods waren) voor registratie. Hoeveel joden in de oorlog over de westgrens van de voormalige Sovjetunie leefden, is onduidelijk.

Raul Hilberg houdt het in zijn boek op 5.100.000 miljoen joodse doden. Zoals bekend is het aantal slachtoffers uit Nederland, ruim 100.000, relatief hoog. Nederlandse joden waren veelal op zichzelf aangewezen. Ze zaten geografisch in de val tussen Duitsland en de zee. Ook was in Nederland de bureaucratische collaboratie groot.

Los van het totaal aantal slachtoffers, zijn niet alle joden in de gaskamers vermoord, zoals weleens wordt gedacht. Hilberg onderscheidt drie doodsoorzaken:

1) Ontbering en gettoïsering: ruim 800.000 doden.

2) Executies in het vrije veld: 1.400.000 doden.

3) Concentratie- en vernietigingskampen: 2.900.000 doden.

„Executies ‘in het vrije veld’ hadden plaats als er geen spoorlijnen of goede wegen waren om te deporteren”, legt Houwink ten Cate uit. „In een bos of in een veld op een paar kilometer van een stad of dorp, bijvoorbeeld. En het aantal doden in getto’s blijft lastig te schatten. Als iemand op leeftijd sterft, reken je die dan wel mee of niet?”

Het zijn abstracte, rationele cijfers, voornamelijk gebaseerd op de aantallen lijken die de nazi’s zeer nauwkeurig telden. Hoe precies, beschrijft de Poolse auteur Danuta Czech in haar levenswerk Auschwitz Chronicles 1939 - 1945, een historisch kampverslag van dag tot dag. Op 17 juli 1942 bijvoorbeeld is Himmler in het kamp voor inspectie. Er arriveert een transport met tweeduizend gevangenen uit kamp Westerbork en kamp Amersfoort. Het gaat om 1.303 mannen en jongens en 697 vrouwen en meisjes. Na selectie krijgen 1.251 mannen en 300 vrouwen een nummertatoeage. De overige 449 gedeporteerden gaan direct naar de gaskamers.

Himmler neemt persoonlijk deel aan de moordpartij. Hij is bij het uitladen van de treinwagons, de selectie van arbeidskrachten, de vergassing in bunker nr. 2 en bij het ruimen van de lijken die dan nog niet worden gecremeerd, maar begraven in massagraven. ’s Avonds is er een ontvangst voor de gasten en alle SS-Führer in het kamp.

Het dagverslag is gebaseerd op de herinnering van kampleider, Rudolf Höss. Hij werd in 1946 gearresteerd en een jaar later opgehangen. Voor zijn dood schreef hij in zijn cel in Krakau een autobiografie, later uitgegeven als Kommandant in Auschwitz. Höss telt daarin in totaal 1.130.000 doden in zijn kamp – een algemeen geaccepteerd aantal. De mensen die direct naast het gif stonden, vielen om in ein Drittel, zo schrijft hij. Na twintig minuten was er geen beweging meer.

De aandacht voor de jodenvervolging, verslapte na de oorlog snel door oorlogsmoeheid, onmacht, schuldgevoel en politieke en economische zorgen, aldus Frank van Vree in In de schaduw van Auschwitz. Begin jaren zestig, ten tijde van het Eichmann-proces, verschenen hier de eerste grote wetenschappelijke werken over de Holocaust. Pas toen drongen de schaal en de gruwelijkheid van de moord op de joden echt door tot veel mensen.

„Er was ook lange tijd geen naam voor”, vertelt Houwink ten Cate. „In Nederland sprak men van de Final Solution, de Engelse vertaling van Endlösung.” De bijbelse term Holocaust (vrijwillig brandoffer aan een godheid) raakte in zwang door de gelijknamige NBC-serie uit 1978. Net zo introduceerde Claude Lanzmann met zijn documentaire uit 1985 het modern-Hebreeuwse begrip Shoah (vernietiging).

‘Nu, in de eenentwintigste eeuw,’ schrijft Eichmanns biograaf David Cesarani, ‘in een wereld die wordt overstroomd door vluchtelingen en slachtoffers van ‘etnische zuivering’, waarin racisme en fanatisme de politiek blijven bepalen, en voor internationale tribunalen het voetvolk van de genocide en zijn bevelhebbers in de militaire en politieke echelons terechtstaan, blijkt Eichmann steeds meer een man van onze tijd te zijn. Iedereen als génocidaire.’

Beluister een geluidsfragment met ondertiteling uit 1943 waarin SS-leider Himmler verklaart de jodenmoord ‘fatsoenlijk’ te hebben georganiseerd via nrcnext.nl/links