Woningstichting schorst topman

De directeur van Woningstichting Servatius in Maastricht is voor een maand geschorst. Dit heeft de raad van toezicht van de corporatie besloten. De kans is groot dat directeur Leks Verzijlbergh daarna definitief moet vertrekken.

De schorsing volgt op financiële tegenvallers, een gebrekkige verantwoording en meningsverschillen „over de uitvoering van vastgesteld beleid”. Van malversaties is volgens de toezichthouders geen sprake. „Wij hebben grote waardering voor de lef waarmee Verzijlbergh opereerde”, zegt Harry Fekkers, vicevoorzitter van de raad van toezicht. „Hij heeft die lef alleen ook getoond op terreinen waar dat niet zou moeten.”

Gisteren werd ook bekend dat bestuursvoorzitter René Scherpenisse van woningcorporatie Portaal heeft per direct zijn functie heeft neergelegd. Vorige maand ontsloeg de Amsterdamse corporatie Rochdale op staande voet directeur Hubert Möllenkamp na overtreding van interne regels. Enkele dagen later ontsloeg woningcorporatie SGBB in Hoofddorp de directeur, omdat die zijn commissarissen slecht had geïnformeerd.

Verzijlbergh van Servatius maakte naam als een innovatieve manager die de grenzen van het normale werkveld van een corporatie trachtte op te rekken. Het plan voor de bouw van 88 woningen in het naburige Belgische Luik baarde opzien en is nog altijd onder de rechter. Den Haag noemde het voornemen in strijd met de wet. „Als iemand te lang aan het elastiek trekt, breekt het op een gegeven moment”, zegt Fekkers.

Volgens Fekkers heeft Verzijlbergh zich bij herhaling niet gehouden aan bij projecten afgesproken randvoorwaarden, heeft dat flinke financiële tegenvallers opgeleverd en werd de raad van toezicht daar onvolledig en te laat over geïnformeerd. „We begonnen een patroon te zien. Op een gegeven moment gaat het dan niet langer.” Fekkers zegt nog geen cijfers te kunnen noemen, maar het resultaat over 2008 valt flink tegen. „En dan hebben we het niet over een paar grijpstuivers.” De tegenvallers zouden zich hebben voorgedaan bij het project in Luik, een nog in aanbouw zijnde universiteitscampus, de herstructurering van Vogelaarwijken in Maastricht en het opknappen van de Lambertuskerk in diezelfde plaats.