VS en Rusland voor wapenbeheersing

Rusland en Amerika gaan samenwerken om de verspreiding van atoomwapens naar Iran en Noord-Korea tegen te gaan. Dat verklaarde de Russische minister Sergey Lavrov (Buitenlandse Zaken) gisteren na twee uur durende besprekingen met zijn Amerikaanse ambtgenoot Hillary Rodham Clinton in Genève.

Clinton voorspelde gisteravond na afloop van de bijeenkomst verder dat de VS en Rusland voor het eind van dit jaar een nieuw strategisch wapenbeheersingsverdrag zullen hebben gesloten. Ook zullen de beide grootmachten over andere kwesties tot overeenstemming komen.

Naar verwachting zullen president Obama en president Medvedev op korte termijn onderhandelaars opdracht geven om een nieuw wapenbeheersingsverdrag uit te werken ter vervangingen van het verdrag van 1991 dat in december van dit jaar verloopt. Beide ministers spraken de verwachting uit dat dit verdrag tijdig gereed zal zijn.

Beide landen zijn, behalve over de nucleaire ontwikkelingen in Iran en Noord-Korea, bezorgd over Afghanistan. Clinton verklaarde dat beide zijden te kennen hebben gegeven onderhandelingen over non-proliferatie een nieuwe start te geven.

Clinton sprak haar dankbaarheid uit voor de Russische bereidwilligheid om niet-militaire voorraden voor de VS-troepen in Afghanistan door te laten op Russisch grondgebied. (AP, Reuters)