Veiligheid rond Schiphol is wel degelijk geregeld

Volgens Piet Hagen zijn er rondom Schiphol alleen duidelijke regels voor de woningbouw vanwege geluid, maar is er voor veiligheid niets geregeld (Opiniepagina, 26 februari). Echter, Nederland en Groot-Brittannië hebben een speciaal beleid voor de externe veiligheid van luchtvaart, ofwel voor de veiligheid van mensen op de grond.

De regels zijn opgenomen in het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB). Het LIB bepaalt dat binnen de zogenoemde veiligheidssloopzones niet mag worden gebouwd. Alleen al aanwezige gebouwen die volgens de bestemming worden gebruikt, mogen blijven staan. Veiligheidssloopzones zijn gebieden die liggen binnen de risicocontour met een plaatsgebonden risico van 1/105 (kans op een ongeval eens per 100.000 jaar). Rondom de veiligheidssloopzone ligt het gebied dat wordt begrensd door de 1/106 risicocontour. Hier zijn geen nieuwe gebouwen toegestaan, tenzij sprake is van bestaand gebruik en er een verklaring van geen bezwaar is getekend.