Scharrelwijnen

drinken

Er zijn groen, ecologisch, biologisch en biodynamisch werkende wijnproducenten. Er zijn rekkelijken en preciezen in de leer. Waar ze ook staan binnen het spectrum der geloofsovertuigingen, ze produceren wijnen op een manier die de natuur (meer) respecteert en het resultaat is een natuurlijke(r) wijn. Deze op het behoud van de natuur gerichte vormen van wijnbouw willen de natuur, de wijn én de wijnliefhebber ten goede komen. Fantastisch, toch?

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw was er sprake van een geweldige intensivering in de agrarische sector. De landbouw, ook de wijnbouw, veranderde revolutionair door de komst van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en grote, zware machines. Opbrengsten vermeerderden dramatisch. Het werd gezien als vooruitgang. En ja, wijn is sindsdien niet aan notabelen voorbehouden. De enorme productievermeerdering in de wijnbouw heeft de wijncultuur gedemocratiseerd. Echter, de intensivering is ten koste gegaan van de duurzaamheid van de wijnbouw én van karakter en kwaliteit van de wijn.

Is biologische wijn een hype of een trend? Sommigen beweren dat de wijnbouw niet ontkomt aan een totale conversie en dat dus over enkele decennia alle wijnbouw op duurzaamheid is gericht. Het zou mooi zijn, maar of het gebeurt?

Hoe het ook zij, wijn moet, ongeacht hoe hij wordt gemaakt, drinkplezier bieden. Van groene wijn verwachten we dat zeker. Maar smaakt biologische wijn, dankzij de werkwijze, ook werkelijk beter dan niet-biologische wijn? Vooralsnog is het antwoord op deze vraag niet eenduidig. Niettemin is er steeds meer fijne biologische wijn met originaliteit en individualiteit.

Kijk voor meer info en kooptips op mijn site: www.wijnplezier.nl