Pfizer betaalt Nigeria nog niet

Recente berichten uit Nigeria, waarin melding wordt gemaakt dat Pfizer tot een overeenkomst is gekomen met de overheid van Kano over de Trovan gerelateerde kwesties, zijn niet juist.Pfizer heeft, en blijft, zich serieus inspannen om tot een gepaste en minnelijke oplossing te komen over de Nigeriaanse federale casussen en die van de staat van Kano die betrekking hebben op Trovan. Het schikkingproces loopt nog en Pfizer is bereid om aan de onderhandelingstafel te blijven totdat een overeenkomst is bereikt. Wij zijn van mening dat een schikking in het beste belang is van alle partijen. Het zal aanhoudende kosten en afleiding door de procesvoering voorkomen en kan helpen om de gezondheidszorg voor de bevolking van Nigeria te verbeteren en uit te breiden. Pfizer gelooft dat het op dit moment niet gepast is om commentaar te geven op de inhoud van de gesprekken met de overheden.Pfizer heeft altijd gezegd dat al het klinische bewijs er op wijst dat elk overlijden of letsel het directe gevolg is geweest van de verwoestende meningitis (hersenvliesontsteking) epidemie en niet van de behandeling die patiënten is gegeven in de klinische studie met Trovan. Met een overlevingspercentage van 94.4% heeft Trovan geholpen om levens te redden en was het minstens zo effectief als de best beschikbare behandeling in het Infectious Disease Hospital in Kano. Bij patiënten die niet deelnamen in de klinische studie met Trovan was de overleving iets minder dan 90%.