Onderzoek en ontwikkeling gaan samen

Robbert Dijkgraaf, Gerdien de Jong en Herman Philipse bepleiten forse investeringen in Nederland-kennisland (Opinie & Debat, 28 februari). In hetzelfde katern stond het interview met Joost Herman over het al dan niet stoppen van ontwikkelingsamenwerking, met name humanitaire hulp. Op het oog een heel ander onderwerp. Bij nader inzien misschien toch hetzelfde, zij het van een andere orde. De opleiding van de eigen (beroeps)bevolking is de sleutel tot het ontsnappen aan de cirkel van noodhulp en afhankelijkheid. Het zal in ontwikkelingslanden in eerste instantie gaan om het lager- en middelbaar beroepsonderwijs, maar uiteindelijk ook om de hoger opgeleiden. In het pleidooi voor toponderzoek in Nederland wordt ook lager en middelbaar onderwijs meegenomen: de basis moet gezond zijn. Omgekeerd zijn academisch geschoolden onmisbaar voor de opbouw van landen met een achterstand. Het blijkt dus dat zowel in Nederland als elders het (hoger) onderwijs essentieel is voor ontwikkeling, en hopelijk daarmee ook voor het creëren van gelijke(re) kansen. Hoe verschillend de uitgangssituatie ook is, ontwikkeling kan alleen daar vruchten afwerpen waar een goede kennisbasis gelegd is.