nrc.nl/opinie

Is het nodig om de banken te nationaliseren? Door de kredietcrisis is nu ook de ‘reële economie’ in een crisis gekomen. Zolang banken en verzekeraars blijven haperen, zal de economie zich niet herstellen. Maar zeker zo belangrijk is dat de huidige banken met hun transparantie en beursnoteringen het financiële systeem instabiel hebben gemaakt. Zolang dit systeem niet hersteld is, kunnen banken beter genationaliseerd worden. Bent u het hiermee oneens? Reageer op nrc.nl/opinie