Nieuwe begroting met alle kosten voor de koning

Vrijwel alle kosten van het Koninklijk Huis worden ondergebracht in één begroting. Het kabinet neemt het voorstel van oud-minister van Financiën Zalm over om alle uitgaven die samenhangen met het uitoefenen van de functie van staatshoofd onder te brengen onder de begroting `De Koning`. Het gaat dan om zaken als hofhouding, vliegkosten en onderhoudskosten voor het schip de Groene Draeck. Nu zijn deze kosten, samen 39 miljoen euro, versnipperd over vijf ministeries. De Tweede Kamer had kritiek op de ondoorzichtigheid van de financiën. De kosten van beveiliging, onderhoud van de paleizen en staatsbezoeken (totaal 71 miljoen euro) komen niet in deze begroting.