Engels is 'een gekte'

De opmars van het Engels aan de Nederlandse universiteiten leidt tot kritiek onder wetenschappers. Sommigen spreken van een „gekte” rond het Engels.

„Met een Engelstalige mastersopleiding bij filosofie krijg je de idiote situatie dat onze Duitse studenten Kant in het Engels moeten lezen”, zegt Douwe Draaisma, hoogleraar geschiedenis van de psychologie in Groningen. Aan de universiteiten in Maastricht, Eindhoven en Twente is het nauwelijks nog mogelijk een Nederlandstalige master te doen. In Wageningen en Delft zijn alle masters in het Engels. De universiteit van Leiden heeft nu 76 Engelstalige masterprogramma’s op een totaal van 89, Groningen heeft er 65 op 118 masters.

De verengelsing hangt samen met de internationalisering die het hoger onderwijs nastreeft en die breed wordt gedragen, maar is harder gegaan dan de universitaire talencentra konden bijhouden.

Zaterdag&cetera: pagina 18