Corporatiedirecteur maand geschorst

De directeur van Woningstichting Servatius in Maastricht is voor een maand geschorst wegens financiële tegenvallers, gebrekkige verantwoording en meningsverschillen.

Pagina 3