Continuïteit

Even een citaat: ,,…. al werd er ook onder zijn getrouwen een groeiende weerzin gevoeld tegen het regime, dat maar geen oplossing vond om het terrorisme te bestrijden en tegelijkertijd weigerde om de hervormingen door te voeren die de economie minder labiel zouden maken, kleine zelfstandigen beter zouden beschermen tegen corruptie, en de hemeltergende sociale

Even een citaat: ,,…. al werd er ook onder zijn getrouwen een groeiende weerzin gevoeld tegen het regime, dat maar geen oplossing vond om het terrorisme te bestrijden en tegelijkertijd weigerde om de hervormingen door te voeren die de economie minder labiel zouden maken, kleine zelfstandigen beter zouden beschermen tegen corruptie, en de hemeltergende sociale onrechtvaardigheid zouden kunnen verminderen.”

Deze woorden slaan niet op het huidige Rusland van Poetin en Medvedev, al zou dat heel goed kunnen gezien de dagelijkse terreuraanslagen in het Zuiden van het land, de alsmaar groeiende corruptie en armoede, het uitblijven van dringend gewenste economische hervormingen, maar op het tsaristische Rusland van 1901. Ze zijn afkomstig uit de onvolprezen, monumentale Diaghilev-biografie ‘Sergej Diaghilev. Een leven voor de kunst’ waarop de slavist Sjeng Scheijen onlangs in Leiden promoveerde. 

Zo’n citaat wijst je erop dat de geschiedenis van een bepaald land zich altijd laat herleiden op een aantal continue factoren. Zo is Nederland een land van spaarzame kruideniers, die zich met het oog op hun individuele belangen in partijen groeperen en op die manier al eeuwenlang een redelijke goed functionerende democratie onderhouden. Rusland daarentegen lijkt nog het meest op een oude man, die al honderden jaren aan een paar ernstige ziektes lijdt, waarvoor geen enkele politicus een geneesmiddel weet te vinden. Kortom, Poetin kan er dus ook niet zoveel aan doen dat het zo’n puinhoop is in zijn land.