ChristenUnie: maximaal 35 JSF's tot 2018

De ChristenUnie wil in deze kabinetsperiode veel minder JSF-gevechtsvliegtuigen aanschaffen dan het ministerie van Defensie van plan is.

Defensiewoordvoerder Joël Voordewind van de kleinste coalitiepartij vindt dat het kabinet alleen kan beslissen over toestellen waarvoor een vaste prijs kan worden afgesproken. In de periode tot 2018 zijn dat er maximaal 35. Defensie wil dat het kabinet volgend jaar beslist over een eerste bestelling van 55 JSF’s. Voordewind vindt dat onverantwoord: „Dat zou betekenen dat we een blanco cheque tekenen voor die laatste twintig.”

Voordewind doelt op de plannen voor een consortium buy, waarbij de Amerikanen een vaste prijs beloven als de JSF-partners (uitgezonderd de VS) in één keer een bestelling doen van 353 toestellen, uit te leveren tot 2018. Daarvan zijn er 35 bedoeld voor Nederland. Tijdens een bezoek aan de VS, vorige week, werden de Nederlandse parlementariërs hierover geïnformeerd. Vliegtuigfabrikant Lockheed Martin wil deze zomer een gedetailleerd voorstel voorleggen aan de acht partnerlanden. Begin volgend jaar moet duidelijk zijn of de consortium buy doorgaat.

Ook het Nederlandse ministerie van Defensie is groot voorstander van de gezamenlijke aanschaf, schreef staatssecretaris De Vries deze week aan de Kamer, zonder een aantal te noemen. „Dit sluit goed aan bij het coalitieakkoord waarin de definitieve besluitvorming over de vervanging van de F-16 is voorzien voor 2010.”

Volgens Voordewind is de conclusie duidelijk. „Als we allemaal voor de consortium buy gaan, dan gaan we voor 35 kisten.”

Defensie wil uiteindelijk 85 Joint Strike Fighters aanschaffen. Voor mei moet de Kamer instemmen met de aankoop van twee toestellen, zodat Nederland kan deelnemen aan de operationele testfase van het JSF-programma.

Een meerderheid van de Kamer wil eerst meer zekerheid over de prijs van de JSF. Staatssecretaris De Vries wil echter niet ingaan op een verzoek van de Kamer om een bindende prijsopgave te vragen aan Lockheed Martin en aan Saab, met zijn Gripen de enige overgebleven concurrent. Enkele weken geleden boden de Zweden 85 Gripen-jagers aan voor 4,8 miljard euro, ruim onder het Nederlandse budget van 5,7 miljard.