Bijensterfte blijkt bijna verdubbeld 5

Dr. Schulp schrijft dat amateurimkeren niet meer past in het huidige leefpatroon en nauwelijks meer loont. Deze sociaal-economische en demografische verklaringen voor de bijensterfte komt mij wat al te simplistisch voor. Ik heb een drukke werkkring gehad, waardoor ik veelal alleen in de weekenden aan imkeren toekwam.Desondanks heb ik in de 50 jaar dat ik imker (1958 tot heden) slechts zelden gedurende de winter een volk verloren, totdat in de winter van 2003-04 plotseling al mijn 4 volken de winter niet overleefden. Overigens niet alleen bij mij, maar bij veel collega-imkers van onze afdeling, in een tevoren nog nooit vertoonde omvang.Volop voedsel, volop stuifmeel en volop dode bijen in alle 4 kasten. Hoewel ik de VBBN bijen en raat voor onderzoek aanbood, zag men daar geen noodzaak toe, `omdat in sommige andere delen van het land geen sterfte was gemeld`.Deze winter had ik 2 volken ingewinterd en zondag moest ik opnieuw vaststellen dat er geen overlevenden waren. En weer de zelfde bevindingen als in 2003-04. We hebben nog niet geïnventariseerd hoe de stand van zaken is in de afdeling. Eén imker heeft nog één van zijn vijf volken over, een ander had en heeft nog steeds één volk. Er moet toch meer aan de hand zijn dan de als `kernprobleem` gekwalificeerde verklaring. Het probleem serieus nemen, vooral ook door de overheid, en er serieus onderzoek naar doen heeft grote urgentie.