Verlies bij Philadelphia groter

Zorginstelling Philadelphia heeft vorig jaar meer verlies geleden dan werd verwacht. Dit blijkt uit onderzoek van accountantsbureau BDO. Dat raadt de leiding aan zeer snel een reorganisatie uit te voeren.

Dat hebben BDO en het interimmanagement gisteren gezegd. De situatie bij Philadelphia, dat 9.500 verstandelijk gehandicapten huisvest, is nog zo onduidelijk dat BDO schat dat de instelling vorig jaar een verlies heeft gemaakt van 21 à 25 miljoen euro. Het eigen vermogen wordt geschat op 6 à 9,5 miljoen euro. Onlangs was dat nul, maar Philadelphia boekte vorige maand een meevaller van enkele miljoenen euro’s. Een jaar geleden had de organisatie een eigen vermogen van 28 miljoen euro.

Philadelphia kwam vorig jaar in grote financiële problemen. De leiding hield zich te veel bezig met fusies en overnames van dure panden en verloor de greep op de organisatie. Afgelopen najaar trad de raad van bestuur af, vorige maand het grootste deel van de raad van toezicht. In december kwam de instelling in geldnood en werd ze gedwongen vijf wooncomplexen te verkopen voor 12 miljoen euro.

De financiële situatie blijft zeer urgent, stelt BDO. Dat is de belangrijkste reden nog tien panden te verkopen. BDO en interimmanager Bram Troost willen snel een reorganisatie doorvoeren. Bij de organisatie moeten 330 banen verdwijnen, waaronder tachtig managers. „Ik heb nog jaren nodig om dit bedrijf weer gezond te krijgen”, zegt Troost.

De ondernemingsraad wil eerst een consultatieronde, maar Troost heeft dat geweigerd. „Dat is te tijdrovend”, zei hij gisteravond in een toelichting. „Uitstel van de uitvoering van het reorganisatieplan is onverantwoord. Ik heb een dringend beroep gedaan op de OR af te zien van dit overleg.”

Troost wil alle niet-kernactiviteiten afstoten, zoals een kasteel, klooster en een hotel op Schiermonnikoog. Hij verwacht daar vele miljoenen euro’s op te verliezen. Alleen al kasteel Beverweert bij Bunnik zorgt voor een schadepost van minimaal 3 miljoen euro.