UBS ontsnapt niet aan netten in VS

De Internal Revenue Service (de IRS, de Amerikaanse belastingdienst) is op visexpeditie. Woensdag werd UBS aan de haak geslagen. De Zwitserse bank heeft toegegeven Amerikaanse burgers te hebben geholpen bij het ontduiken van belastingen en heeft ingestemd met een grote betaling in contanten. Donderdag wierpen de Amerikaanse aanklagers opnieuw hun hengels uit: informatie van UBS over belastingontduiking en spionage-achtige reisinstructies voor de private bankers van UBS. En de Amerikanen denken nog meer te kunnen binnenhalen.

De overheid heeft ongeveer 250 namen van UBS weten te bemachtigen als onderdeel van de strafzaak, nadat de Zwitserse toezichthouders ervan waren overtuigd dat deze klanten fraude zouden kunnen hebben gepleegd. Maar het bewijsmateriaal tot nu toe duidt erop dat de Zwitserse autoriteiten de Amerikanen er niet met een grotere buit vandoor willen laten gaan.

De Amerikaanse belastingautoriteiten hebben toegegeven in Zwitserse wateren in zwaar weer verzeild te zijn geraakt. Zo’n 54.000 cliënten van UBS hebben hun rekeningen voor de Amerikaanse overheid verborgen gehouden, aldus gerechtelijke documenten. De onderzoekers hebben in slechts 323 gevallen informatie verkregen – dankzij cliënten die gebruikmaakten van elektronisch betalingsverkeer om hun geld van Zwitserse naar Amerikaanse rekeningen te verplaatsen.

De informatie die over deze rekeningen is bemachtigd betreft slechts de Amerikaanse kant van de zaak, niet de Zwitserse. Functionarissen in Bern hebben gezegd details over nog een stuk of twaalf gevallen te zullen doorspelen – maar pas nadat de individuen in kwestie de kans hebben gekregen zich voor een Zwitsers gerechtshof te verantwoorden. Het totaal aantal gegevens dat de Verenigde Staten van Zwitserland kreeg op grond van een verzoek op basis van belastingverdragen is nul.

Buitenlandse bankrekeningen moeten worden gemeld bij de IRS, maar het niet melden daarvan is nog geen bewijs dat er belastingfraude is gepleegd. Dat is de reden dat UBS en Zwitserse toezichthouders zich niet zullen haasten om informatie over 54.000 rekeningen te overhandigen.

Maar het grotere Amerikaanse net kan niettemin een paar forse vissen binnen halen – in eigen land. Er is enig dwingend aas voorhanden om Amerikaanse cliënten over de streep te trekken: onheilspellende krantenkoppen over het oplichten van de sluier van het Zwitserse bankgeheim. Sommige Amerikaanse rekeninghouders zullen misschien bijten en schikkingsonderhandelingen aangaan met de IRS. De aanklagers zouden hun inspanningen nog wel eens rijkelijk beloond kunnen zien worden.

Jeffrey Goldfarb

Vertaling: Menno Grootveld

    • Jeffrey Goldfarb