opinie op nrc.nl

nrc.nl/opinie: Marianne Thieme over het kabinetsplan dierenbeschermers contractueel afstand te laten nemen van geweld. Huib Rijk over de wapenwedloop tussen creationisten en evolutionisten, Tijn Kortmann over het geknutsel van onze overheid met staatsrechtelijke principes.

nrc.nl/columns: Elsbeth Etty over de omroep Wakker Nederland, J.L. Heldring over de trans-Atlantische betrekkingen sinds Obama, Juurd Eijsvoogel over de Europese stresstest.