Opinie

    • Paul Luttikhuis

Lobbyen voor het klimaat

Klimaatlobbyisten in 2003 enm 2008 (klik voor vergroting)

Klimaatlobbyisten in 2003 en 2008 (klik voor vergroting)Klimaatlobbyisten in 2003 en 2008 (klik voor vergroting)

Een nieuwe regering en een nieuwe lobby. Duizenden klimaatlobbyisten staan te dringen om een steentje bij te dragen aan de komende wetgeving van de regering van president Obama. Onder de vorige Amerikaanse president hoefden olie-industrie, energiebedrijven, auto-industrie, luchtvaart, mijnbouw niet te letten op een beetje kooldioxide meer of minder.

Maar Obama neemt klimaatverandering serieus en zint op maatregelen om er iets tegen te doen. Voor de zekerheid hebben het afgelopen jaar meer dan zevenhonderd bedrijven lobbyisten in de arm genomen om in Washington een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse Center for Public Integrity.

In totaal verdrongen zich 2.340 lobbyisten rond de leden van regering en Congres. De een bepleitte uitstel van harde maatregelen, de ander vroeg om geld voor meer onderzoek naar schone kolencentrales of hybride auto’s. De onderzoekers schatten dat de lobbyisten ongeveer 90 miljoen dollar hebben verdiend met hun werk.

Je kunt je wel afvragen of het veel helpt. Want terwijl de ene machtige groep (de Chamber of Commerce en de National Association of Manufacturers) zich hardnekkig blijft verzetten tegen klimaatmaatregelen, hoopt een andere (het Climate Action Partnership, waarin verschillende grote bedrijven samenwerken) juist dat er snel iets gebeurt. Dat lobbyen in de VS een serieus vak is blijkt uit deze video:

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis