Last van hoge schuttingen? Madrid kent de oplossing

In reactie op het artikel `Nederlander zoekt privacy achter hoge schutting` (NRC Handelsblad, 21 februari) het volgende. De oplossing van het probleem met houten schuttingen/doodse coniferenmuren is in de buitenwijken van Madrid te zien. De architecten hebben daar rekening gehouden met de privacywens van bewoners. Alle huizen hebben (hoge) tussen- en achtermuren. Wellicht even wennen in Nederland en ook iets duurder in de bouwkosten, maar door de uniformiteit ziet het er keurig uit. Bovendien zijn stenen muren een veel mooiere achtergrond voor hang- en klimplanten dan het allegaartje aan schuttingen. Voor hoekwoningen is wellicht een speelsere variant te bedenken, bijvoorbeeld in oplopende hoogten.

    • Els van Vuurde