Het valt wel mee met de farmaceutische industrie

In het artikel ‘Onderzoekers die afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie ruïneren onze gezondheid’ van professor Trudy Dehue (Opinie & Debat, 21 februari) deugt werkelijk niets van het wetenschappelijk onderzoek, verricht en betaald door de farmaceutische industrie. Dehue vermeldt echter niet dat de redacties van wetenschappelijke tijdschriften eisen dat de auteurs aangeven of zij gesponsord worden door de geneesmiddelenindustrie. De beoordelaars hebben dan de mogelijkheid de resultaten met een korreltje zout te aanvaarden. Zolang de overheid zelf niet het veiligheidsonderzoek bekostigt, zal dit zo blijven.

Veel aandacht besteedt Dehue ook aan de gevaren van het zogeheten off label voorschrijven van geneesmiddelen. Het gaat om het feit dat geneesmiddelen die door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) goedgekeurd zijn voor behandeling van ziekte A, soms ook voorgeschreven worden voor behandeling van patiënten die lijden aan ziekte B. Ook indien de dosering afwijkt van de goedgekeurde dosis of de bevolkingsgroep waarmee het onderzoek verricht is, spreekt men van een off label toepassing. Het is niet denkbeeldig dat onder zulke omstandigheden vergissingen gemaakt worden. Dit neemt niet weg dat het CBG een onderscheid maakt tussen goed gebruik van off label voorgeschreven geneesmiddelen en verkeerd gebruik. Soms is het zelfs noodzakelijk off label voor te schrijven, omdat het middel effectief blijkt te zijn en er geen alternatief bestaat. Bovendien zijn er in de Geneesmiddelenwet van 2007 artikelen opgenomen die het off label voorschrijven slechts toestaan als er richtlijnen of protocollen hiervoor ontwikkeld zijn (art.68) en de beroepsgroep verplicht alle ernstige bijwerkingen direct door te geven aan het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb (art.78). Het valt dus mee, al is er ruimte voor verbetering. Er is evenwel geen ruimte voor wanhoop.

D.O.E.Gebhardt

Gepensioneerd biochemicus, Oegstgeest