Gymnasia klagen terwijl ze gewoon meer geld krijgen

Klagen terwijl je er geld bij krijgt, het lijkt nogal brutaal in deze tijd. In NRC Handelsblad van 17 februari kregen gymnasia de mogelijkheid om uit te leggen dat zij door het extra geld voor lerarensalarissen tonnen tekort denken te komen. Hoe dat kan is mij een raadsel. Vorig jaar april ondertekenden de scholen samen met ons en de minister het convenant LeerKracht om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Voor elke school is extra geld beschikbaar. Dat geld wordt onder andere geïnvesteerd in de salarissen van docenten: er is geld voor 10 procent meer functies in de middelste schaal LC en 11 procent meer in de hoogste schaal LD. Gewoon meer geld dus. Enkele gymnasia klagen nu dat ze met dat geld niet uit de voeten kunnen. Volgens hen komt dat door de criteria die opgesteld zijn voor het recht op vooral LD-functies. Leraren met een universitaire opleiding die in de bovenbouw lesgeven krijgen automatisch recht op salarisschaal LD. Voor sommige scholen is dit een makkie, maar andere plukken nu de zure vruchten van het feit dat zij hun bovenbouwdocenten sinds 2002 in de laagste schaal (LB) geplaatst hebben. De scholen zijn zelf akkoord gegaan met deze noodzakelijke reparatie van de salarissen en nu moeten ze iets op gaan zetten wat scholen tot nu toe vreemd was: een personeelsbeleid. En met goed personeelsbeleid kan in ieder geval geen sprake zijn van tekorten door meer geld. De weg naar verantwoord werkgeverschap is een lastige, maar we helpen de gymnasia graag de komende tijd. Er is in ieder geval extra geld. Dat maakt het een stuk makkelijker werken.

    • Walter Dresscher
    • Voorzitter Algemene Onderwijsbond