Geen relatie hoge prijs olie en groei duurzame energie

Milieukundigen Lof en Van der Weijden beweren dat er een relatie bestaat tussen de hoogte van de olieprijs en de groei van duurzame energie (Opiniepagina, 18 februari). Dat is onjuist. Al tien jaar krijgen bedrijven, boeren en burgers die windenergie, zonne-energie of energie uit biomassa produceren, voor elke geproduceerde kilowattuur subsidie, tegenwoordig uit de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE). Deze subsidie dekt het verschil in productiekosten tussen duurzame energie en gewone, fossiele energie. De subsidiehoogte wordt jaarlijks achteraf definitief vastgesteld en uitgekeerd en gaat dus automatisch omhoog als de olie- of gasprijs daalt en omlaag wanneer die stijgt. Ook de door Solland Solar geproduceerde zonnecellen krijgen, eenmaal op een dak geïnstalleerd, een royale en geactualiseerde subsidie. De problemen bij dat bedrijf hebben weinig te maken met vraaguitval maar met tal van andere zaken, waaronder goedkope concurrentie uit China en terughoudende banken die nu in de eerste plaats de eigen balans opschonen.

De SDE-regeling bood over heel 2008 budgettaire ruimte voor circa 600 megawatt aan nieuwe duurzame-energieprojecten. Bij SenterNovem, die de regeling namens het ministerie van Economische Zaken uitvoert, is echter nauwelijks meer dan 100 megawatt aangevraagd en beschikt. Het geld is er dus wel. Het ontbreekt helaas aan initiatieven.

    • Dr.Ir. André Wakker