De lezer schrijft over PCM en de positie van de krant

Ik maak me zorgen over de onafhankelijkheid van mijn krant als deze verkocht wordt. Initiatieven die het karakter in stand houden, juich ik toe. Ook van de lezers mogen initiatieven verwacht worden. Een mogelijkheid is een financiële bijdrage aan een ‘management buy out’, de lezer zelf als aandeelhouder.

H. Kimmel

Nieuwerkerk aan den IJssel

Ik vraag mij bezorgd af wat een eventuele overname door de Belgische Persgroep voor gevolgen heeft voor mijn krant. Ik heb begrepen dat de Persgroep harde saneringen niet schuwt.

Pim Koldewijn

Amsterdam

Beleggingsmaatschappij HAL zou in de aankoop van NRC Handelsblad geïnteresseerd zijn. Wellicht is dit een kans los te komen uit de wurgende en geestdodende structuur van PCM. Men zou tevens een beroep op de lezers moeten overwegen.

mr. P.R. Köhler

Velp

De krant antwoordt

Al enige tijd is duidelijk dat PCM, het concern waartoe ook NRC Handelsblad behoort, dringend behoefte heeft aan een nieuwe aandeelhouder. Onze lezers blijken zich daadwerkelijk betrokken te voelen bij de positie van deze krant in het licht van aanstaande veranderingen bij het moederbedrijf en dat waarderen wij zeer. We ontvingen een tiental brieven van lezers die zich afvragen of de redactionele en zakelijke onafhankelijkheid van de krant intact blijft met de komst van een nieuwe aandeelhouder. Het spreekt vanzelf dat het ook ons primaire doel is de onafhankelijkheid en het journalistieke niveau van de krant te waarborgen. Omdat we geloven in de journalistieke missie van onze krant, zoals die is vastgelegd in onze beginselen bij het samengaan van de Nieuwe Rotterdamse Courant en het Algemeen Handelsblad in 1970. We blijven dus onafhankelijk berichten, kritisch en met de blik naar buiten. Dat is niet alleen onze journalistieke plicht, we ervaren dit ook als de enige juiste strategie voor een krant in deze tijden van informatieovervloed. Alleen als een krant meerwaarde biedt bij wat er elders (gratis) aan nieuws is te vinden, zal die krant betalende lezers houden. Dat betekent blijven investeren in onder meer onderzoeksjournalistiek, in een correspondentennetwerk, in een gespecialiseerde kunst- en wetenschapsredactie. De lezer mag ervan overtuigd zijn dat we er alles aan doen dit te behouden – wie de eigenaar van NRC Media ook moge zijn. Sowieso zal een eigenaar de redactionele onafhankelijkheid, die is verankerd in ons redactiestatuut, moeten respecteren.

Wat de zakelijke kant betreft: geen betere garantie voor journalistieke onafhankelijkheid dan een gezonde bedrijfsvoering. Het is daarom van belang te weten dat het goed gaat met de krant. Natuurlijk, wij hebben wat minder advertenties door de kredietcrisis en hebben daarom een aantal bezuinigingen moeten doorvoeren. Maar als we zo doorgaan als nu, koersen we ook dit jaar af op een winst die behoorlijk is – zeker in het licht van de huidige economische situatie. Helaas kampt PCM als geheel met een te hoge schuld, als uitvloeisel van de periode dat investeringsfonds Apax een belang had in het bedrijf. De schuldenlast is zo hoog dat een nieuwe aandeelhouder moet worden gezocht. De op dit moment meest kansrijke kandidaat is de Vlaamse Persgroep.

De redactieraad en ondernemingsraad van NRC Media hebben de directie (uitgever en hoofdredacteur) verzocht scenario’s te onderzoeken die aanleiding kunnen geven tot een toekomst van NRC Media buiten PCM. Omdat ook zij ervan overtuigd zijn dat met een zo groot mogelijke autonomie onze krant slagvaardig de toekomst tegemoet kan treden. Het is bekend dat de Persgroep vindt dat twee grote kwaliteitskranten in één concern er één te veel is.

Wij hopen dat in deze kwestie snel meer duidelijkheid ontstaat. In de tussentijd blijven we ons inspannen om een goede krant te maken – op papier en op nrc.nl. Zoals de lezer van ons mag verwachten.

Birgit Donker

Hoofdredacteur

Reacties:

nrc.nl/lezerschrijft

Nieuwe kwesties, voorzien van naam en woonplaats, naar lezerschrijft@nrc.nl