Verlaging miljoenen pensioenen dreigt

Ruim 4,7 miljoen Nederlanders lopen het risico dat hun pensioenfonds de pensioenen de komende jaren moet verlagen om uit de misère te komen. Het gaat om (voormalige) werknemers en gepensioneerden bij grote bedrijfstakpensioenfondsen in de metaalsector en bij de overheid en bij enkele ondernemingspensioenfondsen.

Dat blijkt uit de beoordeling van verschillende experts en betrokkenen.

Minister Donner van Sociale Zaken heeft vorige week de termijn verlengd waarin pensioenfondsen hun positie op orde moeten krijgen. Dat is drie jaar, maar wordt vijf jaar. In de sector bestaat de vrees dat die verlengde periode niet voldoende is. Vakcentrale FNV, die vertegenwoordigd is in de besturen van tientallen grote bedrijfstakfondsen, vraagt bijvoorbeeld om meer tijd om draconische maatregelen te voorkomen.

Pensioenfondsen moeten wettelijk tegenover elke euro toegezegd pensioen een vermogen hebben van minimaal 1,05 euro. De gevarenzone begint volgens pensioenexperts als pensioenfondsen op 0,90 euro zitten – dat is, zoals dat in de sector heet, een dekkingsgraad van 90 procent.

„Bij 90 procent of lager kan een gemiddeld fonds niet zonder ernstige maatregelen, zoals extra premies of verlaging van pensioenen, in vijf jaar uitkomen op 105 procent”, zegt Dennis van Ek van adviesbureau Mercer.

Een woordvoerder van de vereniging van bedrijfstakpensioenfondsen, waar de problemen zich concentreren, vindt het te ver gaan om de 90 procent als een algemeen geldige kritieke grens te bestempelen. „Dat is te rigide. Maar dat beide metaalfondsen in een lastig parket zitten, is duidelijk.”

Martijn Vos van adviesbureau Ortec: „Wij leggen de grens voor het net wel of net niet in vijf jaar tijd uit de financiële problemen komen op een dekkingsgraad van 87 à 88 procent.”

Pensioenfonds ABP (dekkingsgraad 90 procent) kan volgens een woordvoerder goed leven met vijf jaar. De fondsen van de Nederlandse dochters van uitgever Elsevier (84 procent dekkingsgraad) en van kopieermachinefabrikant Océ (79 procent) overleggen met hun werkgevers over een extra storting in de pensioenkas.

Pensioenen: pagina 15

    • Menno Tamminga