Oudere kunstenaars

Jammer dat het Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving niet is genoemd in het artikel van Lien Heyting over oudere kunstenaars (CS 21 feb. jl.), omdat dit Fonds juist voor hen een goede voorziening is.

In juni heeft minister Plasterk een besluit getekend waarin staat dat de opbrengsten van de veiling van de BKR-kunstwerken voor het Materiaalfonds bestemd zijn. Dit is gebeurd op aanraden van de BBK en FNV-Kiem. In overleg met de BBK bekijken we hoe het aan oudere kunstenaars ten goede kan komen. Het is ons inziens niet zinvol het geld weg te geven. Tot nu toe zijn de opbrengsten € 20.000. Als je 20 kunstenaars € 1.000 geeft is het geld op. Vandaar dat wij ervoor kiezen het Materiaalfonds sterker te maken en de continuïteit van het Fonds te waarborgen, zodat oudere kunstenars ook in de toekomst bij ons terecht kunnen. Het verstrekken van renteloze leningen is een goede manier om kunstenaars te ondersteunen.

    • Francine Mendelaar