Miljarden steun voor bankensector in Oost-Europa

Warschau, 27 febr. - De kwetsbare bankensector in Midden- en Oost-Europa zal worden ondersteund met een internationale kredietlijn van 24,5 miljard euro. De Europese Investeringsbank zal 11 miljard euro voor haar rekening nemen, de rest is afkomstig van de Oost-Europabank en de Wereldbank. Pagina 15