Het Boerenweteringtracé

In zijn artikel over de Noord-Zuidlijn (Opiniepagina, 23 februari), schrijft oud-minister Westerterp dat de toenmalige wethouder Lammers voor een tracé van de Oost-Westlijn zou hebben gekozen ”om een grootscheepse stadsvernieuwing in de Nieuwmarktbuurt er door te drukken”. En: ”Bij de planning van het tracé voor de Oost-Westlijn waren het ministerie van Verkeer en Waterstaat, onder mijn verantwoordelijkheid, en de Nederlandse Spoorwegen voorstander van het zogeheten Boerenweteringtracé.” Lammers werd echter pas wethouder nadat de gemeenteraad had besloten om volgens het eerder uitgewerkte tracé door de Nieuwmarktbuurt, de Oostlijn (niet meer een Oost-Westlijn) van de metro aan te leggen en nadat het Rijk subsidie had toegezegd en nadat daadwerkelijk was begonnen met de aanleg. Lammers heeft het tracé krachtig verdedigd en de aanleg van de Oostlijn bestuurlijk gesteund. De Nieuwmarktrellen en kostenoverschrijdingen, waardoor aanvullende financiële regelingen noodzakelijk werden, maakten het Lammers niet gemakkelijk. Het wederopbouwplan Nieuwmarkt dateert van kort na de Tweede Wereldoorlog en kan evenmin als een plan van Lammers worden beschouwd. Ten slotte moet het Boerenweteringtracé natuurlijk niet in verband worden gebracht met het tracé van de Oostlijn. Discussie daarover was pas jaren later aan de orde bij de voorbereiding van de Noord-Zuidlijn als alternatief voor het gedeelte Ferdinand-Bolstraat - Scheldestraat. Uiteindelijk kan worden geconstateerd dat de Oostlijn, ondanks de problemen, door de grote aantallen reizigers een succes is geworden.

    • Economie Publieke Werken Amsterdam
    • A. Balk
    • Destijds Hoofd Financiën