Haagse raad buigt zich over zalencomplex

De Haagse gemeenteraad neemt eind mei een beslissing over de bouw van een nieuw groot zalencomplex op het Spui. Het Internationaal Dans- en Muziek Centrum (IDMC), waarin ook het Koninklijk Conservatorium moet worden ondergebracht, komt op de plaats waar nu de zalen van het Residentie Orkest en het Nederlands Danstheater staan.

De zaal van het Danstheater blijft behouden, de Dr. Anton Philipszaal wordt afgebroken, net als de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken daarachter. Het nieuwe complex moet uiterlijk in 2017 worden opgeleverd. In 2018 wil Den Haag ‘Culturele Hoofdstad’ van Europa zijn.

Het huidige zalencomplex naast het Haagse Stadhuis werd in 1987 geopend en kostte toen 28 miljoen gulden. Over de kosten van nieuwbouw, waaraan ook het rijk zou moeten bijdragen, verschaffen B&W van Den Haag eind maart duidelijkheid.

Voor het Residentie Orkest is volgens directeur Niels Veenhuijzen een tijdelijke terugkeer naar de Prins Willem Alexanderzaal van het Haagse Congresgebouw voorlopig de beste optie om in de bouwtijd concerten te geven. De PWA-zaal zou daarvoor moeten worden aangepast.