Dure doodstraf

Het Urban Institute in Washington heeft een studie gedaan naar de kosten van de doodstraf. Het heeft 1.227 gevallen bestudeerd van veroordelingen voor moord in de staat Maryland van 1978 tot 1999 en is tot de conclusie gekomen dat een veroordeling tot levenslang de staat in totaal gemiddeld iets meer dan een miljoen dollar kost per gedetineerde, terwijl een veroordeling tot de doodstraf, door de extra kosten voor processen, beroep, procedures en beveiliging, per delinquent drie keer zo duur uitvalt.

Ook in Maryland is de economische crisis voelbaar. De gouverneur Martin O’Malley heeft nu voorgesteld om de doodstraf in zijn staat af te schaffen en zo fiks te bezuinigen op de overheidsuitgaven. Hij krijgt steeds meer bijval, onder meer van Bill Richardson, de gouverneur van New Mexico, die altijd fel voorstander is geweest van de doodstraf.

Waar de economische crisis al niet goed voor is. Het verschaft ons een magisch argument om dingen af te schaffen. Dingen die we altijd al hadden willen afschaffen, maar die zonder het magische argument niet goed afschafbaar waren, zoals het koningshuis. Zou Zalm al klaar zijn met zijn sommetjes? Maar het maakt ook niet uit hoeveel het kost, want het kost zeker veel. Al die paleizen, hoeden, buitenlandse reizen en de Groene Draeck. Dat is toch niet meer te verantwoorden in deze tijden van crisis? ‘Een president is een lul in een regenjas’, zegt mijn vriend Allard altijd. Precies. Dat kost in elk geval een stuk minder. En wat kan Hollandser zijn dan een president te nemen omdat die goedkoper is?

En als we toch ook mensenlevens in onze sommetjes betrekken – het is al vele malen door verschillende instituten berekend dat iemand die op zijn zestigste bezwijkt aan een ongezonde levensstijl, de staat aanzienlijk minder kost dan iemand die tot ver na zijn negentigste in een verzorgingshuis wegkwijnt. Dus wat zou rationeler zijn dan het stimuleren van ongezond gedrag? Afschaffing van het rookverbod en verlaging van de accijns op tabak. Subsidie op tabaksreclames. Rooklessen op de basisschool. Het zijn zware maatregelen, maar we hebben geen keus. Het moest. Wegens de economische crisis.

Ilja Leonard Pfeijffer