Correctie

In het gedicht dat Herin Wensink citeert (CS, 21 feb.) schrijft Wilfried Owen niet over ‘t haastig gebeld’ maar over het ‘haastig gebed’.