Britse regering deed ook mee aan 'rendition'

De Britse regering heeft gisteren alsnog toegegeven dat ze in 2004 twee mannen heeft uitgeleverd aan de Amerikanen in het kader van de zogeheten extraordinary rendition. Op grond daarvan konden verdachten worden overgebracht naar landen waar hardere verhoormethodes worden toegepast dan in het Westen gebruikelijk zijn.

Tot dusverre had de regering in het Lagerhuis altijd ontkend dat ze op enigerlei wijze had meegewerkt aan deze internationaal zeer omstreden aanpak. Gisteren bood minister John Hutton (Defensie) zijn verontschuldiging aan de parlementariërs aan voor deze onjuiste informatie. Hij erkende dat de autoriteiten de zaak achteraf bezien met meer zorg hadden moeten afhandelen.

Vooral de oppositiepartijen reageerden verontwaardigd op deze ‘correctie’ van regeringszijde en drongen aan op een diepgaand onderzoek naar de kwestie. Liberty, een groepering die zich inzet voor de burgerrechten, eist zelfs een gerechtelijk onderzoek.

Het gaat om twee jonge Pakistanen, die in 2004 door Britse commando’s waren aangehouden in Irak. Volgens Hutton behoorden beiden tot de in Pakistan verboden organisatie Lashkar-e-Taiba en werden ze verdacht van betrokkenheid bij terrorisme. De Britten gaven het tweetal door aan de Amerikanen. Die beloofden op hun beurt de mannen fatsoenlijk te behandelen. Ook zouden ze kunnen spreken met medewerkers van het Rode Kruis. De twee mannen worden nog altijd in Afghanistan vastgehouden.

Hutton verklaarde verder dat de ministers Jack Straw (Buitenlandse Zaken) en Charles Clarke (Binnenlandse Zaken) in 2006 op de hoogte waren gesteld van de uitlevering van het tweetal, maar deze informatie was enigszins weggestopt in „lange documenten”, waardoor het vermoedelijk was ontsnapt aan de aandacht van de bewindslieden.

De afgelopen weken raakte de regering al in verlegenheid door de beschuldiging van een Ethiopische moslim, die zeven jaar in Amerikaanse gevangenschap had gezeten, dat hij was gemarteld met medeweten van leden van de Britse inlichtingendiensten. De regering onderzoekt deze affaire nog.