Begrotingsplan Obama 2010

De Amerikaanse president Obama heeft zijn begrotingsplan voor 2010 gepresenteerd. Het is een verkorte versie van een gedetailleerd voorstel dat hij in april zal uitbrengen. Obama schat dat het begrotingstekort dit jaar uitkomt op 1,75 biljoen dollar. Dat is het grootste tekort sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat wil hij terugdringen naar 533 miljard dollar in 2013 door met enorme sommen geld te schuiven. Geld dat nu wordt uitgegeven aan staatsschuld moet gaan naar programma’s voor gezondheidszorg, onderwijs en energie. Een deel van het tekort wil hij terugdringen door de belastingen voor de rijken te verhogen, toeslagen op milieuvervuiling te introduceren en te bezuinigen op landbouwsubsidies. (Reuters)