VS betalen mee aan kernfusiereactor

Rotterdam, 26 febr. - De Verenigde Staten gaan echt meebetalen aan het internationale kernfusieproject ITER. Dat heeft een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat besloten. Zij willen 124 miljoen dollar uittrekken als eerste begin van de beloofde financiële bijdrage aan het project. De afgelopen twee jaren werd die bijdrage door het Congres geblokkeerd en moesten de Amerikaanse fysici in het ITER-project moeite doen om in elk geval met minimale menskracht te kunnen blijven deelnemen. Aan het ITER-project werken verder Europa, China, Rusland, Korea, Japan en India mee. Doel is om bij het Franse Cadarache een kernfusiereactor te bouwen die moet aantonen dat het mogelijk is grootschalig energie op te wekken uit kernfusie.