VN tellen (te) veel milieuorganisaties

De tientallen milieuorganisaties van de Verenigde Naties worden gehinderd door ‘fragmentatie en het ontbreken van een overkoepelende visie’. Dat concludeert de Joint Inspection Unit (JIU), een VN-afdeling die de eigen organisatie onderzoekt op efficiency, in een geheim rapport dat de Amerikaanse nieuwszender Foxnews in handen kreeg.

Milieubeleid is, gezien het grensoverschrijdende karakter, een belangrijk onderwerp voor de VN. Klimaatverandering , aantasting van de ozonlaag of vervuiling van de oceanen kunnen alleen op wereldniveau worden bestreden.

Door de vele VN-organisaties die zich met milieu bezighouden, is vaak onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Akkoorden spreken elkaar soms tegen. Stoffen die in het ene verdrag vervuilers heten, worden in een ander verdrag genegeerd. In 2004 waren de VN verantwoordelijk voor 60.000 milieuprojecten, maar een overzicht ontbrak. De onderzoekers noemen deze werkwijze onnodig duur en tijdrovend.

De positie van de UNEP, het overkoepelende milieuprogramma van de VN, is de afgelopen jaren verzwakt, mede doordat de belangrijkste verdragen worden uitgevoerd door eigen secretariaten. JIU heeft wel begrip voor deze situatie. Veel milieuakkoorden vragen om gespecialiseerde wetenschappelijke kennis. Toezicht door een algemeen secretariaat is daardoor bijna ondoenlijk.

Het JIU-rapport is te lezen op nrc.nl/klimaat