Toezicht op banken EU niet centraal

Er komt geen aparte Europese toezichthouder voor grensoverschrijdende financiële instellingen. Wel zal het nationale bankentoezicht Europees gecoördineerd gaan worden.

Een door de Europese Commissie ingestelde expertgroep onder voormalig IMF-topman Jacques de Larosière (met als lid ook ex-minister Ruding) presenteerde gisteren zijn advies over beter financieel toezicht. De groep pleit ervoor het werk van nationale toezichthouders aan te vullen met een nieuwe, pan-Europese instantie. Die moet zorgen dat zij elkaar meer informatie geven en moet bemiddelen bij geschillen. Het nieuwe orgaan moet de wettelijke bevoegdheid krijgen knopen door te hakken als nationale toezichthouders het niet eens worden. Het gaat hierbij om bank- en verzekeringssector en effectenmarkten.

Velen willen de huidige lappendeken vervangen door één, almachtige Europese toezichthouder. De Larosière noemde dit gisteren echter politiek „onrealistisch”. Zo is Groot-Brittannië wegens het belang van de Londense City fel tegen. De expertgroep pleit ook voor een mondiaal waarschuwingssysteem voor detectie van crises. Commissie-voorzitter Barroso, die zich tot nog toe over banktoezicht op de vlakte hield, prees het rapport van de expertgroep. Het moet door Commissie en lidstaten nog worden goedgekeurd.

De Europese Commissie kwam gisteren ook met een ‘richtsnoer’ voor EU-lidstaten die autofabrikanten willen helpen. Dit is een lijst waar precies in staat wat ze wel en niet mogen doen. „Niemand mag de regels voor de interne markt schenden”, waarschuwde eurocommissaris Kroes (Mededinging). Zo mag er overheidsgeld naar milieuvriendelijke projecten, maar eigen fabrikanten voortrekken en buitenlandse discrimineren is „het allerdomste wat we kunnen doen”. Zes regeringen hebben concrete plannen ingediend om autofabrikanten te helpen. In Brussel bleek gisteren dat Frankrijk zijn plannen heeft aangepast op last van Kroes. Dit plan, dat politieke ruzies ontketende over protectionisme, wilde Franse Renault- en Peugeot-fabrieken sparen ten koste van die in Oost-Europa. De Commissie presenteerde gisteren ook richtsnoeren voor lidstaten die banken helpen besmette activa op te ruimen. Ze mogen diverse reddingsmethodes kiezen – bad banks, good banks, garantiesystemen – zolang ze de concurrentie niet verstoren. Overwaardering van activa wordt als verkapte staatssteun beschouwd; banken moeten in de kosten delen. Zondag is in Brussel een EU-top.

Commentaar: pagina 7

Supertoezichthouder: pagina 13