Rampen vallen pas een jaar onder regio Kennemerland

Er is alom lof voor de rampenbestrijding na het vliegongeval van gisteren. „Operaties die niet spoedeisend waren, werden uitgesteld.”

Medewerkers van het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) zagen gisteren iets voor elf uur een bericht over een neergestort vliegtuig bij Schiphol. „Het was één regel, maar genoeg om alvast aan het werk te gaan”, vertelt woordvoerder Frank van den Bosch. De officiële melding kwam iets later.

De hulpverlening bij de vliegtuigcrash wordt alom geprezen. Premier Balkenende liet gisteren weten: „Er is snel en goed gewerkt.” Locoburgemeester Michel Bezuijen van de gemeente Haarlemmermeer meldde: „De hulpverlening kwam snel en goed op gang.” Vicevoorzitter Antonio Tajani van de Europese Commissie sprak in een telefoongesprek met minister Eurlings (Verkeer) van een efficiënte operatie.

Ruim zevenhonderd ambulancemedewerkers, brandweerlieden en marechaussees boden gisteren hulp. Kort na de crash van 10.31 uur stonden in het weiland langs de A9 tientallen ambulances en brandweerauto’s. Hoe snel precies en wie wie informeerde, kon het crisisteam vanmorgen niet zeggen.

De Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), waaronder de ambulance en de brandweer vallen, lichtten rond elf uur elf ziekenhuizen in. Meerdere ziekenhuizen waren toen – gealarmeerd door teletekst – al bezig met het opzetten van medische teams en het controleren van de capaciteit van de operatiekamers en de intensive care. „Operaties die niet spoedeisend waren, werden uitgesteld”, zegt Van de Bosch van het AMC: „Lopende operaties werden zo snel mogelijk afgerond.”

De GHOR Kennemerland ‘verdeelde’ de gewonden over de ziekenhuizen, nadat ambulancemedewerkers ter plaatse de slachtoffers hadden gestabiliseerd. „Van onze mensen begreep ik, dat dit goed is verlopen”, zegt Van de Bosch. „Rond half twaalf kwam het eerste slachtoffer bij ons binnen.” Het AMC kreeg gisteren 19 „matig tot ernstig” gewonden opgenomen. De ziekenhuizen in Almere, Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Hoofddorp en Utrecht hebben in totaal 84 slachtoffers opgenomen en behandeld.

Rampen bij Schiphol vallen sinds 1 januari 2008 onder de veiligheidsregio Kennemerland. Deze regio geldt als een van de meest risicovolle van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Met een half miljoen inwoners is de kleine regio dichtbevolkt, terwijl naast Schiphol ook het industriegebied bij Corus een risicofactor is. Door Schiphol telt de regio ook zeer grote reizigersstromen, die nog groter zullen worden als de hogesnelheidslijn klaar is.

Voordat de rampenbestrijding op Schiphol de verantwoordelijkheid werd van de veiligheidsregio Kennemerland, deed de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) daar een test. Uit deze zogeheten nulmeting van december 2006 bleek dat de regio „zelfs een kleinschalige ramp nog niet aankon”.

De OOV deed vorig jaar maart opnieuw een proef, nu door een grootschalige ramp met een neergestort vliegtuig te simuleren. Op grond daarvan concludeerde de inspectie: „In de Veiligheidsregio Kennemerland is de basis van de rampenbestrijdingsorganisatie aanwezig.”

Foutloos was de rampenoefening niet, blijkt uit de rapportage. Zo verliep het contact met het Rode Kruis en een beveillingsbedrijf moeizaam. En in het actiecentrum bleven medewerkers lang bezig met het verzorgen van opvang voor 1.200 mensen, terwijl er voor 4.000 mensen plek nodig was.

    • Karel Berkhout