`Megastallen toch extra onderzocht`

Den Haag, 26 febr. - De GGD`s gaan er van uit dat er toch nieuw onderzoek verricht gaat worden naar de gezondheidsrisico`s die megastallen opleveren voor omwonenden. GGD-milieuarts Henk Jans heeft dat vandaag gezegd naar aanleiding van een voorstel dat is ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het voorstel komt van de GGD`s, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en onderzoeksinstituut IRAS. Eerder hadden het Rijk en de provincies afgesproken dat alleen bestaand onderzoek moest worden verzameld.