... mais 1507

rotterdam, 26 febr. - In Brussel laait de discussie over genetisch gemodificeerd voedsel op. Een commissie van deskundigen heeft gisteren een voorstel verworpen op twee nieuwe soorten genetisch gemodificeerde mais toe te laten in Europa. Het gaat om mais 1507, ontwikkeld door Dow AgroSciences en Pioneer, en mais bt-11, ontwikkeld door Syngenta. De besluitvorming hierover is nu doorgeschoven naar het hogere niveau van de betrokken ministers. Volgende week moeten de ministers van Milieu besluiten of Hongarije en Oostenrijk moeten worden gedwongen hun verbod op mon810, de enige in Europa toegelaten genetisch gemodificeerde mais, in te trekken.