ik@nrc.nl

Sinds een paar maanden werk ik als vrijwilligster in een groot dierentehuis. Op het parkeerterrein van het asiel zie ik een jongeman aankomen met een heel jonge hond aan de lijn. Iemand van de hondenuitlaatdienst? Met een paar speelse sprongen gaat de hond ervandoor en trekt de jongen met zich mee, hem verleidend ook een paar bokkensprongen te maken.

Ik schiet in de lach en roep hem in een opwelling toe: „Wie speelt er nu met wie?”

Dan pas zie ik de jonge vrouw die achter hem aanloopt. Met een vrolijk gezicht loopt ze langs me en zegt: „Ik heb ze net állebei uit het asiel gehaald!”

Stuur ook eens een ikje op. Surf voor de spelregels naar de website: nrc.nl/ik

    • Tilly Dinger