?Ik plak een Nederlandse leeuw over mijn kenteken?

Autorijden levert streng gereformeerden in Nederland gewetensbezwaren op. Ze hebben problemen met hun kenteken, omdat de Europese vlag – blauw met gele sterren – die erop staat een rooms-katholiek symbool zou zijn. Een vrouw die haar oude kenteken, met Nederlandse vlag, weigerde te vervangen, bracht de zaak voor de rechter in Leeuwarden. Die erkende haar gemoedsbezwaren, maar beboette haar toch. Dat leidde deze week tot een briefwisseling tussen het gereformeerde blad SGPoor en minister Eurlings (Verkeer). Die ziet „onvoldoende redenen” tot maatregelen.

Pieter Huibregt op ’t Hof, voorzitter van de Landelijke Stichting tot bevordering van de Staatkundig Gereformeerde Beginselen, is het niet met Eurlings eens. „Geef ons een blauw kenteken zonder vlag, zoals taxi’s”, vindt hij.

Wat bezwaart uw geweten?

„De twaalf sterren uit het bijbelboek Openbaring symboliseren in de rooms-katholieke traditie de verering van Maria, en dat beschouwen wij als onbijbels. De verering van Maria leidt de aandacht af van de rol van Jezus als enige bemiddelaar tussen God en de mens. Bovendien willen we geen reclame maken voor Europese eenwording. Nederland is een natie die rond de Bijbel is ontstaan in de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden. Wij zijn tegen het weggeven van soevereiniteit. Nederland moet terug naar Gods Woord.”

Minister Eurlings ontkent de religieuze symboliek in de Europese vlag.

„De ontwerper van de vlag, Arsène Heitz, heeft dit openlijk toegegeven. Men kan die sterren misschien een vroeg-Grieks symbool noemen, maar je kan het niet van die symboliek ontdoen. Zoals je het nazikruis ook niet gewoon als een runeteken kan gebruiken.”

Gereformeerden zijn vaak zo negatief. Zijn jullie wel eens ergens blij mee?

„Tegenwoordig zie je niet erg veel positiefs meer. Het huidige uitgangspunt is de meerderheid, plus één. En dan zie je dat Bijbelse waarden opzij worden geschoven. De buitenwereld beschouwt ons als de Talibaan. Maar wij verwerpen geweld als middel om onze idealen te verwezenlijken. En dat is een fundamenteel verschil met het mohammedanisme, in al zijn verschijningsvormen. Wij staan wel voor de waarden en normen zoals die ons door God in Zijn Woord gegeven zijn.”

Laat u voortaan de auto staan, en neemt u de fiets?

„Die vrouw was heel consequent door naar de rechter te stappen. Velen, waaronder ikzelf, plakken een speciaal ontworpen sticker met een Nederlandse leeuw over de vlag. Of het legaal is weet ik niet, maar ik heb hem al jaren, en heb er nog nooit problemen mee gehad.”

    • Simon de Vriendt