... en stop Microsoft

rotterdam, 26 febr. - Google heeft zich officieel geschaard achter de klacht bij de Europese Commissie van Opera, een in Noorwegen ontwikkelde internet browser, dat Microsoft zich schuldig maakt aan concurrentievervalsing door de manier waarop zijn internet browser is verweven met het besturingssysteem Windows.