Eindhoven: kijk eens naar zuiden

De hockeybond laat het zuiden links liggen. Dat vindt Rob van der Horst, die een hockeycomplex in Eindhoven wil bouwen.

Schetsontwerp van het hockeystadion in Eindhoven

Op de plek van het Wagener-stadion in Amstelveen moet het nationale hockeystadion verrijzen. Dat vinden de eigenaar en voornaamste gebruiker, respectievelijk de Nederlandse hockeybond (KNHB) en hockeyhoofdklasser Amsterdam. Een commissie, met daarin onder anderen oud-voorzitter Jons Hensel van Amsterdam, onderzoekt momenteel de mogelijkheden. Gedacht wordt aan een complex met een capaciteit van 12.000 toeschouwers. Het verzet komt vanuit de steden die zelf bouwplannen hebben: Eindhoven en Rotterdam. „Helaas heeft de hockeybond zich volledig gericht op het nationale complex in Amstelveen”, zegt voormalig voorzitter van Oranje Zwart Rob van der Horst, die zelf plannen voor een hockeycomplex in Eindhoven heeft. Hij begrijpt niet dat de bond het zuiden links laat liggen. „Den Bosch heeft zo’n tweeduizend leden, in Tilburg hebben de clubs in totaal ongeveer drieduizend leden en in Eindhoven vierduizend. Maar de ogen zijn op Amsterdam gericht, het wordt weer een westelijk feestje.”

Van der Horst is van mening dat de bond het nationale complex ook kan laten schieten. „Met het geld dat overblijft, kunnen ze de regionale initiatieven sponsoren. De KNHB moeten zich inzetten op accommodaties in de verschillende regio’s zodat het hockey ook in het noorden, oosten en zuiden kan groeien. Maar de bond heeft een eigen agenda en gaat voor het nationale stadion, een gemiste kans.”

De voormalig voorzitter van Oranje Zwart: „De bond kiest voor een accommodatie in Amstelveen omdat het Wagener-stadion eigendom van de bond is. Jons Hensel heeft daar heel slim op ingespeeld.”

Ondanks het gebrek aan financiële steun van de bond zijn de plannen voor een stadion al ver gevorderd. Of het complex daadwerkelijk wordt gebouwd, is echter onzeker. „De gemeente Eindhoven heeft budgettair nog het een en ander af te werken, vandaar dat de beslissing over het stadion is uitgesteld.” Van der Horst doet alsof dat geen probleem is. Omdat de visie van de gemeente ten opzichte van topsport aan het veranderen is, gaat hij ervan uit dat de gemeente in 2010 alsnog akkoord gaat. „Eindhoven heeft altijd het beleid gehad om als eerste de breedtesport goed te verzorgen en daarna pas naar de topsport te kijken. Ik wil dat omdraaien. Als je een goede topsportfaciliteit neerzet, heeft dat ook een positieve invloed op de breedtesport. Dat ziet de gemeente nu ook in, dat zie je aan het zwemcomplex.”

Daar komt bij dat de sportacademie van Tilburg naar Eindhoven wil verhuizen. In het sportgebied de Genneper parken, waar het stadion moet komen, bevinden zich meerdere sportcomplexen zoals het nationale zwemstadion en een ijshal. „Het is een gebied met veel mogelijkheden voor de academie. Zij kunnen een modern hockeystadion goed gebruiken. In de afspraken die door de gemeente met de sportacademie zijn gemaakt, heeft ons complex een rol.” Volgens Van der Horst is de kans dat hij de bouwplannen kan uitvoeren daarom een stuk groter. „Zodra de gemeenteraad een ‘ja’ geeft, kunnen we aan de gang.”

Even waren de plannen om het voetbalstadion van FC Eindhoven, dat vorige maand de licentie betaald voetbal verloor omdat de boekhouding niet in orde was, om te bouwen in een hockeystadion maar na onderzoek bleek dat afgelopen zomer al technisch onmogelijk. In de huidige plannen zet Van der Horst in op een capaciteit van 3.500 toeschouwers, met de mogelijkheid om deze bij evenementen uit te breiden naar 9.000 plaatsen. Van der Horst denkt daarmee ‘kleiner’ dan Hensel die in Amstelveen een stadion voor 12.000 man wil. „Je kunt je afvragen of zij niet te groot denken. Ik vraag me af of ze dat kunnen financieren. Hockey maakt een goede ontwikkeling door, maar krijgt nooit de massaliteit van het voetbal.”

    • Shari Kiljan