Opinie

    • Paul Luttikhuis

Een woud van organisaties

Greenpeace demonstratie op klimaatconferentie in Poznan. (Foto AFP)

Greenpeace demonstratie op klimaatconferentie in Poznan. (Foto AFP)Greenpeace demonstratie op klimaatconferentie in Poznan. (Foto AFP)

Luchtvervuiling, aantasting van de ozonlaag, vervuiling van zeewater, uitstoot van kooldioxide - ze houden zich geen van allen aan landsgrenzen. Daarom is milieu bij uitstek een onderwerp waarover de Verenigde Naties zich moeten buigen.

Die doen dat dan ook op grote schaal. En het heeft geleid tot een woud aan akkoorden, afspraken, protocollen met de bijbehorende organisaties om alles te controleren. De Joint Inspection Unit, een club binnen de Verenigde Naties die toeziet op efficiënt bestuur, heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar alle VN-milieuorganisaties en doet daarvan verslag in een geheim rapport.

Foxnews, dat wel houdt van een beetje VN-bashing, kreeg het rapport in handen en zette het op zijn website. Zoals te verwachten viel zet de nieuwszender alle negatieve conclusies met genoegen op een rij: de ondoorzichtige structuur, het gebrekkige toezicht, het geldverslindende vergadercircus.

VN-milieuorganisaties (klik voor vergroting)

VN-milieuorganisaties (klik voor vergroting)VN-milieuorganisaties (klik voor vergroting)

Opmerkelijk is dat veel VN-milieuorganisaties zich niet houden aan normen voor milieumanagement. De zogeheten iso-14001 standaard is mede door de VN ontwikkeld en wordt door hen gepropageerd.

Stroomlijning van de VN is ongetwijfeld van groot belang, leidt tot meer efficiency en tot bezuinigingen. Maar we mogen niet vergeten dat enkele van de 45 belangrijkste verdragen van de VN de wereld wel een stuk schoner hebben gemaakt.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis