De man is tolerant, de vrouw ergert zich

Het is bewezen: mannen zijn onderling toleranter dan vrouwen. Mannen zijn meer geneigd om ‘de onvermijdelijke stress en spanning van relaties’ te accepteren en ergeren zich minder aan hun seksegenoten. Dat schrijft een team van Amerikaanse en Canadese psychologen in het februarinummer van Psychological Science.

De psychologen ondervroegen studenten die op de universiteitscampus een tweepersoonskamer deelden met een seksegenoot. Vrouwen ergerden zich veel meer aan het gedrag, de interesses, de waarden en de hygiëne van hun kamergenoot dan mannen. Als er geen conflict speelde, waren alle mannelijke studenten tevreden met de kamergenoot – bij de vrouwen was dat nog niet de helft. Maar als er wel een conflict speelde, was nog steeds 73 procent van de mannen tevreden met de kamergenoot, tegenover 33 procent van de vrouwen. Uit een simpele telling op drie universiteiten (onder bijna 22.000 studenten) bleek bovendien dat meer vrouwen (bijna 10 procent) in de loop van een studiejaar van kamer veranderden dan mannen (ruim 5 procent).

De onderzoekers concluderen dat vrouwen hogere eisen stellen aan contacten met seksegenoten dan mannen. Ze kunnen slechts speculeren over de oorzaken: misschien is een lage tolerantie voor potentiële conflicten voordelig gebleken voor vrouwen, omdat vrouwen de kinderen van andere vrouwen soms kwaad doen. In elk geval lijken vrouwen vooral intieme relaties te willen die lijken op familiebanden, terwijl mannen veel uitgebreidere, meer oppervlakkige netwerken prefereren.