Philadelphia verkoopt snel gebouwen

Zorginstelling Philadelphia verkoopt in hoog tempo voor miljoenen aan onroerend goed om acuut geldtekort te voorkomen. De gebouwen worden gekocht door woningcorporatie Woonzorg Nederland.

Eind december heeft Philadelphia vijf wooncomplexen, waar verstandelijk gehandicapten wonen, voor 11,8 miljoen euro verkocht aan Woonzorg Nederland, een onderdeel van het moederbedrijf van Philadelphia.

Het bedrijf wil in de komende maanden nog tien gebouwen verkopen aan Woonzorg Nederland. Dat bevestigen de woningcorporatie en Philadelphia. De tweede transactie kan naar schatting 24 miljoen euro opleveren.

Philadelphia zit in grote financiële problemen na jaren van wanbeleid en enkele fusies. Vorig jaar smolt 24 miljoen euro aan reserves weg en leed het concern een verlies van 14 miljoen euro. De afgelopen maanden traden zowel de raad van bestuur als bijna alle leden van de raad van toezicht af. Het interimbestuur komt deze week met een reddingsplan. Philadelphia is met 9.500 bewoners de grootste instelling voor verstandelijk gehandicapten in Nederland.

„De opbrengst van de verkoop is aangewend voor verbetering van haar liquiditeit”, stelt een woordvoerder van Philadelphia. De zorginstelling zat in december in zulke grote geldproblemen dat het zonder deze verkoop van het vastgoed niet de salarissen van haar personeel had kunnen betalen.

Woonzorg Nederland is net als Philadelphia onderdeel van moederbedrijf Espria, waaronder ook zorgdienstverlener Evean valt. Espria, Evean, Woonzorg Nederland en Philadelphia hebben dezelfde raad van bestuur en raad van toezicht. Woonzorg Nederland is een financieel sterk onderdeel van Espria. Volgens de laatste gegevens, over boekjaar 2007, maakte de corporatie 21 miljoen euro winst en was het eigen vermogen 875 miljoen euro.

Woonzorg Nederland verwacht dit voorjaar de ongeveer tien panden te kopen. Omdat deze wooncomplexen gemiddeld even groot zijn als bij de eerste transactie, kan Philadelphia hiermee rond de 24 miljoen verdienen. Een woordvoerder wil zich niet uitlaten over de opbrengst: „De taxaties van het onroerend goed vinden nog plaats en onderhandelingen zijn gaande of gaan binnenkort van start.”

Een andere reden voor de transacties is dat een deel van de panden die werden verkocht in aanbouw waren bij Philadelphia. De zorginstelling vreesde dat bouwbedrijven hun werk zouden stoppen uit angst voor faillissement. Dat probleem speelt ook bij de tien panden die nog verkocht worden. „Als wij de vijf panden niet hadden gekocht en de andere tien wooncomplexen niet kopen, zou er voor ongeveer 250 verstandelijk gehandicapten geen woning zijn”, zegt de woordvoerder van Woonzorg Nederland. De cliënten zouden dan op een wachtlijst komen.

Redenen voor Woonzorg Nederland het vastgoed te kopen zijn dat de corporatie graag wil groeien en een ander onderdeel van hetzelfde moederbedrijf wil helpen. „Er was geen geld meer bij Philadelphia”, zegt de woordvoerder van Woonzorg Nederland in een reactie. „Dit is een urgente situatie. Op dit moment concentreren we ons op de liquiditeitspositie van Philadelphia.”

    • Frits Baltesen